Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

forgettoregret
IN MY FINAL MOMENT SHALL I HAVE MY REVENGE
Reposted fromkelu kelu viaalliwantisyou alliwantisyou
forgettoregret
3495 703a
forgettoregret
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viasarazation sarazation
1223 607a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaPoranny Poranny

June 20 2017

forgettoregret
forgettoregret
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
forgettoregret
forgettoregret
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viaucieknijmi ucieknijmi
forgettoregret

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaPoranny Poranny
forgettoregret
1779 ea86 500
forgettoregret
4610 ddf6 500
forgettoregret
6677 d18b
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
forgettoregret
6684 9089
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
forgettoregret
6692 9e88
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
forgettoregret
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaillumination illumination
forgettoregret
7479 914b
forgettoregret
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaretro-girl retro-girl
forgettoregret
Jeśli weźmiesz zagłodzonego psa i zapewnisz mu dobrobyt, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psami a ludźmi.
— Mark Twain
Reposted fromKisune Kisune viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl