Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

forgettoregret
1885 e3e4 500
Reposted fromdjahnee djahnee viahash hash
forgettoregret
1712 aea0
Reposted fromstroschek stroschek viahash hash
forgettoregret
forgettoregret
2579 dec2 500
Reposted fromgoszko goszko viadepressiverealism depressiverealism
forgettoregret
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vialemkove lemkove
6315 2038
Reposted fromamatore amatore vialemkove lemkove
forgettoregret
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaretro-girl retro-girl

June 16 2017

cantcontrolthegay:

where’s my oscar for acting like i’m not falling apart 

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszszsz szszsz
3772 98d3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszszsz szszsz
forgettoregret
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaszszsz szszsz
2180 6500 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaszszsz szszsz
4638 8d23
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaPoranny Poranny
forgettoregret
4036 6afe
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaPoranny Poranny
forgettoregret
4788 bd0f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaPoranny Poranny

June 13 2017

forgettoregret
forgettoregret
8616 84dd
Reposted fromjestemzero jestemzero viaPoranny Poranny
forgettoregret
forgettoregret
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
forgettoregret
4261 6118
forgettoregret
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl