Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

forgettoregret
1411 defa
forgettoregret
Powoli nabierałem przekonania, że już nic mi się w życiu nie przydarzy.
— Orhan Pamuk - Muzeum Niewinności
forgettoregret
9076 b588
Reposted frommalaya malaya viapassionative passionative
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun viajointskurwysyn jointskurwysyn
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaPoranny Poranny
forgettoregret
2351 c40e
Reposted fromretro-girl retro-girl
forgettoregret
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy samych siebie wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— Guillaume Musso – Wrócę po ciebie
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaretro-girl retro-girl
forgettoregret
forgettoregret
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić
— Harlan Coben - Nie mów nikomu
forgettoregret
- Nie mam marzeń. - Tym lepiej dla ciebie. Nie spotka cię rozczarowanie.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
forgettoregret
forgettoregret
5231 3440 500
forgettoregret
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
forgettoregret
Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi
Stoję sam na końcu świata.
— Quebonafide-Między słowami
Reposted fromlovvie lovvie viaoutoflove outoflove
0438 bf1c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
forgettoregret
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viashampain shampain
I like art, and by art I mean music, poetry, sex, paintings, the human body, literature… All of this is art to me.
— Hunter Reveur   (via yoursly)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapannakies pannakies
People fall so in love with their pain, they can’t leave it behind. The same as the stories they tell. We trap ourselves.
Reposted fromLittleJack LittleJack viaexistential existential
forgettoregret
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl