Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viablackheartgirl blackheartgirl
forgettoregret
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoxygenium oxygenium
forgettoregret
Reposted fromNanaya Nanaya viaeternaljourney eternaljourney
forgettoregret
forgettoregret
forgettoregret
0962 2128
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutoflove outoflove
forgettoregret
6218 1bd0
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny

April 22 2018

forgettoregret
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.

— A. Poniedzielski.
5683 e4f0 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viablackheartgirl blackheartgirl
forgettoregret
3155 b959
forgettoregret
3594 3bed
Reposted fromsarazation sarazation
forgettoregret
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
forgettoregret
3156 2ce5
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
forgettoregret
4660 340c
Reposted from2017 2017 viablackheartgirl blackheartgirl
6506 86b0
Reposted frombrumous brumous viaexistential existential

April 11 2018

forgettoregret

forgettoregret
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaPoranny Poranny

April 09 2018

forgettoregret

April 08 2018

forgettoregret
0923 90ca
Reposted fromscorpix scorpix viablackheartgirl blackheartgirl
forgettoregret
Gdy nie bawi cię już
świat zabawek mechanicznych
kiedy dręczy cię ból
niefizyczny
zamiast słuchać bzdur
głupich telefonicznych wróżek
zza siedmiu mórz
spytaj siebie czego pragniesz
dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko?
— Perfect, "Kołysanka dla nieznajomej"
Reposted fromcudoku cudoku viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl