Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

forgettoregret
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous viaalliwantisyou alliwantisyou
5750 8770
Reposted fromjohnkeats johnkeats viablackheartgirl blackheartgirl
forgettoregret
forgettoregret
0446 4d0a 500
7857 5f85 500

wsrod-chmur:

b&w edit

Reposted fromdivi divi viaPoranny Poranny

November 29 2017

forgettoregret
6493 5763
forgettoregret
4669 f657
forgettoregret
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaflyingheart flyingheart
forgettoregret
czy jest jeszcze ktoś kto sie nie zna, a chce sie wypowiedzieć ?
— włodek markowicz
Reposted fromYOUR3K YOUR3K viaeternaljourney eternaljourney
forgettoregret
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
forgettoregret
6909 13d6
Reposted frometernaljourney eternaljourney
forgettoregret
6910 19f1
Reposted frometernaljourney eternaljourney

November 27 2017

forgettoregret
Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza
forgettoregret
Już wiem tamten czas minął bezpowrotnie. Kolejne dni idą z kolejną zimą mróz za oknem, z kolejną zimą znów samotnie.
Reposted fromorchis orchis vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
forgettoregret

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
forgettoregret
2309 9b09 500
Rzeczy Ulotne - Neil Gaiman.
Reposted fromPoranny Poranny
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viacojest cojest
forgettoregret
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
forgettoregret
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl