Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

forgettoregret
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viatoniewszystko toniewszystko
forgettoregret
5822 6325 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
forgettoregret
4855 4938 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaPoranny Poranny
7780 55ce 500
forgettoregret
4812 23b9 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viatoniewszystko toniewszystko
forgettoregret
forgettoregret
No jasne. Tak właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie, świecie wolności i wyboru: odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver „Delirium #3:Requiem”
0629 462d
Reposted fromvaseys vaseys viahash hash
forgettoregret
forgettoregret
Czuję, że ta znajomość musi mieć ciąg dalszy. Nieważne jaki. Po prostu dalszy.
Reposted fromolakocie olakocie viacomiendolirica comiendolirica
forgettoregret
forgettoregret
Jest jak jest. Nic mnie nie boli, tylko ta pustka we mnie. Jakby jakaś pompa wyssała ze mnie wszystko. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć w sobie. Gotów byłbym żebrać o trochę spokoju. Ale u kogo żebrać? Kto mi może ofiarować trochę spokoju, trochę smaku życia?
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
forgettoregret
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viaretro-girl retro-girl

June 24 2017

forgettoregret
2970 8b53 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viahash hash
forgettoregret
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
forgettoregret
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viayouaresonaive youaresonaive
forgettoregret
forgettoregret
3703 6f21
0393 6297
forgettoregret
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl