Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

forgettoregret
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viacomiendolirica comiendolirica
forgettoregret
4874 fc4d
Reposted fromdontbemad dontbemad viacomiendolirica comiendolirica
forgettoregret
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viayouaresonaive youaresonaive
forgettoregret
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viayouaresonaive youaresonaive
forgettoregret
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
forgettoregret
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
forgettoregret
forgettoregret
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
forgettoregret
6357 36be
forgettoregret
forgettoregret

February 15 2018

forgettoregret
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.

February 11 2018

forgettoregret
Kiedy nadejdzie to od lat wyczekiwane KIEDYŚ? 

February 10 2018

forgettoregret
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viablackheartgirl blackheartgirl
forgettoregret

- (…) W młodych ludziach jest tak niewiarygodnie wielka potrzeba, żeby ktoś im opowiedział, wytłumaczył, wskazał. Potrzymał za łapkę i akceptował. Żeby powiedział: „Kochanie, jesteś w porządku, nawet jeśli zrobiłaś(eś) coś, co nie wyszło, jak chciałaś(eś)”. Są spragnieni akceptacji i czułości. Zwykłego zrozumienia i zainteresowania nimi.

- Potrzebują mądrych, towarzyszących im dorosłych?

- Takich dorosłych dzieci wręcz łakną. Osamotnionych ludzi jest bardzo dużo, a młodzi ludzie odczuwają osamotnienie najmocniej. Owszem, radzą sobie, jak umieją. Pójdą na przykład na piwo i będą się przechwalać, kto więcej wypił. Nie potrafią powiedzieć sobie nawzajem: „Jest mi do dupy!”. Boja się skompromitować, bo nie uczy się ich mówić prawdy o sobie. Nie zdaja sobie sprawy z tego, ze inni czują podobnie. Ludziom jest łatwiej nawet w czasie najtrudniejszych przeżyć, gdy nie są osamotnieni. Ale my wolimy fałsz! Zycie społeczne jest w kapitalizmie fałszywe.

forgettoregret
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viabylejaka bylejaka
forgettoregret
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 08 2018

forgettoregret
7433 6ad9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl